ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CENOWEJ

          na

    Dostawę artykułów żywnościowych w 2017 roku dla Przedszkola Nr 1 w Płońsku

 Ogłoszenie o zamówieniu (.doc)

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej – Załącznik nr 1 (.doc)

 Szczegółowy opis przedmiotu  zamówienia – Części I – IX – Załącznik nr 2 (.doc)

 Formularz oferty – Załącznik nr  3 (.doc)

 Formularz cenowy dla części nr I – Załącznik nr 4 (.doc)

  Umowa w sprawie zamówienia publicznego (.doc)

 

Ostatnia aktualizacja strony 02-12-2016 r.